Naszvadi közéleti lap

Nesvadský spoločenský mesačník

Tűzvirág

Medzinárodný Umelecký a Hudobný Festival

Nemzetközi Képzőművészeti és Zenei Fesztivál

Program:

16/08/2021
13:00 – 20:00

 • Slávnostné otvorenie podujatia
 • „Spoznávame sa navzájom“ – zoznamovacie hry medzi mladšími účastníkmi
 • „Jazykové okienko“ – učenie sa základných fráz v jazykoch partnerov
 • Otvorenie umeleckého tábora na tému „Sťahovanie národov“
 • Hudobný večer

17/08/2021 
09:00 – 20:00

 • Umelecký tábor pre umelcov aj mládež z partnerských obcí a organizácií
 • Dedičstvo našich predkov – návšteva domu ľudového bývania, poznávanie tradičných remesiel
 • Prednáška „Sťahovanie národov v piatom storočí a dnes“ o dôvodoch, príčinách a dôsledkoch migrácie
 • „Čitateľské okienko“ – čítanie textov v jazykoch partnerov
 • „Olympiáda tvorivosti“ – výroba umeleckých predmetov z rôznych materiálov
 • „Interaktívna Európa“ – interaktívna prednáška o EU a jej politikách

18/08/2021
09:00 – 20:00

 • Tvorivé dielne pre deti – maľovanie obrázkov s tematikou obľúbenej rozprávky
 • Športová olympiáda pre deti a mládež
 • „Solidárne s Vami“ – prezentácia činnosti neziskových organizácií, ktoré pomáhajú cudzincom integrovať sa
 • „Žijú medzi nami“ – beseda s cudzincami, ktorí dlhodobo žijú na Slovensku, o ich začlenení sa do spoločnosti
 • Dobročinná zbierka Bicykle pre Afriku
 • „Pisateľské okienko“ – učenie sa písať špecifické písmená jednotlivých jazykov

19/08/2021
08:00 – 20:00

 • „Zaujímavosti Nesvád“ – spoznávanie miesta realizácie projektu obce Nesvady a jej okolia
 • „Prečo sme skeptický voči EÚ?“ – predstavenie prínosov EU vo forme podporených projektov
 • „Parlament občanov“ – založenie a prvé rokovanie parlamentu zvoleného zo zástupcov občanov partnerských obcí
 • „Rozprávačské okienko“ – rozprávanie národných rozorávok deťom
 • Posedenie so seniormi – rozprávanie príbehov z ich života

20/08/2021
09:00 – 20:00

 • Tvorivé dielne pre deti – výroba umeleckých predmetov zo smaltu
 • Človek v tiesni – beseda s predstaviteľmi tejto organizácie, ktorá pomáha migrantom
 • Žijú medzi nami – prezentácia práce s národnostnými menšinami u jednotlivých partnerov
 • Integrácia – prezentácia úspešných projektov zameraných na integráciu menšín (najmä rómskej) v jednotlivých krajinách
 • Rokovanie predstaviteľov partnerov o budúcnosti partnerstva
 • „Zadarmo a dobrovoľne“ – beseda o dobrovoľníctve
 • Spoločná večera, Hudobný večer

21/08/2021
09:00 – 24:00

 • Vernisáž – vyhodnotenie umeleckého tábora
 • EU stan – voľne dostupné propagačné materiály o EU
 • Zábava s EU – kvízy a hry s tematikou EU pre malých aj veľkých
 • Premietanie filmu „Uprchlík“ o ceste migrantov do Európy
 • Vystúpenia folklórnych a tanečných skupín
 • Tanečná zábava

22/08/2021
09:00 – 18:00

 • Vote 4 EU – predstavenie podporených projektov zo strany EU, prestavenie európskych iniciatív
 • Dedičstvo Európy – výstava starých fotografií venovaných bežnému životu ľudí v minulosti
 • Rómsky festival – hudobné vystúpenia rómskych hudobníkov
 • Kroky partnerstva – vytvorenie plachty s odtlačkami rúk, nôh účastníkov
 • Vyhodnotenie a záver podujatia

16/08/2021
13:00 – 20:00

 • Slávnostné otvorenie podujatia
 • „Spoznávame sa navzájom“ – zoznamovacie hry medzi mladšími účastníkmi
 • „Jazykové okienko“ – učenie sa základných fráz v jazykoch partnerov
 • Otvorenie umeleckého tábora na tému „Sťahovanie národov“
 • Hudobný večer

17/08/2021 
09:00 – 20:00

 • Umelecký tábor pre umelcov aj mládež z partnerských obcí a organizácií
 • Dedičstvo našich predkov – návšteva domu ľudového bývania, poznávanie tradičných remesiel
 • Prednáška „Sťahovanie národov v piatom storočí a dnes“ o dôvodoch, príčinách a dôsledkoch migrácie
 • „Čitateľské okienko“ – čítanie textov v jazykoch partnerov
 • „Olympiáda tvorivosti“ – výroba umeleckých predmetov z rôznych materiálov
 • „Interaktívna Európa“ – interaktívna prednáška o EU a jej politikách

18/08/2021
09:00 – 20:00

 • Tvorivé dielne pre deti – maľovanie obrázkov s tematikou obľúbenej rozprávky
 • Športová olympiáda pre deti a mládež
 • „Solidárne s Vami“ – prezentácia činnosti neziskových organizácií, ktoré pomáhajú cudzincom integrovať sa
 • „Žijú medzi nami“ – beseda s cudzincami, ktorí dlhodobo žijú na Slovensku, o ich začlenení sa do spoločnosti
 • Dobročinná zbierka Bicykle pre Afriku
 • „Pisateľské okienko“ – učenie sa písať špecifické písmená jednotlivých jazykov

19/08/2021
08:00 – 20:00

 • „Zaujímavosti Nesvád“ – spoznávanie miesta realizácie projektu obce Nesvady a jej okolia
 • „Prečo sme skeptický voči EÚ?“ – predstavenie prínosov EU vo forme podporených projektov
 • „Parlament občanov“ – založenie a prvé rokovanie parlamentu zvoleného zo zástupcov občanov partnerských obcí
 • „Rozprávačské okienko“ – rozprávanie národných rozorávok deťom
 • Posedenie so seniormi – rozprávanie príbehov z ich života

20/08/2021
09:00 – 20:00

 • Tvorivé dielne pre deti – výroba umeleckých predmetov zo smaltu
 • Človek v tiesni – beseda s predstaviteľmi tejto organizácie, ktorá pomáha migrantom
 • Žijú medzi nami – prezentácia práce s národnostnými menšinami u jednotlivých partnerov
 • Integrácia – prezentácia úspešných projektov zameraných na integráciu menšín (najmä rómskej) v jednotlivých krajinách
 • Rokovanie predstaviteľov partnerov o budúcnosti partnerstva
 • „Zadarmo a dobrovoľne“ – beseda o dobrovoľníctve
 • Spoločná večera, Hudobný večer

21/08/2021
09:00 – 24:00

 • Vernisáž – vyhodnotenie umeleckého tábora
 • EU stan – voľne dostupné propagačné materiály o EU
 • Zábava s EU – kvízy a hry s tematikou EU pre malých aj veľkých
 • Premietanie filmu „Uprchlík“ o ceste migrantov do Európy
 • Vystúpenia folklórnych a tanečných skupín
 • Tanečná zábava

22/08/2021
09:00 – 18:00

 • Vote 4 EU – predstavenie podporených projektov zo strany EU, prestavenie európskych iniciatív
 • Dedičstvo Európy – výstava starých fotografií venovaných bežnému životu ľudí v minulosti
 • Rómsky festival – hudobné vystúpenia rómskych hudobníkov
 • Kroky partnerstva – vytvorenie plachty s odtlačkami rúk, nôh účastníkov
 • Vyhodnotenie a záver podujatia

Partneri - Partnereink

Serbian republic – Bačka Topola – Бачка Топола
Republik Österreich – Wien
Romanian republic – Berghia
Hungarian republic – Szulok – Nagyigmánd – Ács
Slovak republic – Nesvady

Správy - Beszámolók

Fotodokumentácia - Fotódokumentáció